ΡΟΜΠΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΒΗ

4,50

Ιατρική χειρουργική (μη αποστειρωμένη) υδρόφοβη ρόμπα 60gr/m2 που τυλίγονται γύρω από το σώμα.
Διαθέτουν υψηλή αντίσταση στη μεταφορά μικροβίων.